Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ejwa
Ejwa
Reposted fromtjeden tjeden viamiischa miischa
Ejwa
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamiischa miischa
Ejwa
5037 cced
Reposted fromretaliate retaliate viamiischa miischa
Ejwa
3014 e7ae 500
Reposted fromhagis hagis viasoeasy soeasy
Ejwa
1299 f3bd
Reposted fromsunlight sunlight viasoeasy soeasy
Ejwa
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viasoeasy soeasy
Ejwa
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale tak często wpadam w pułapkę lenistwa, Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
https://www.facebook.com/perwersjee
Reposted frompensieve pensieve viasoeasy soeasy
Ejwa
9048 5da2 500
Reposted fromstrangeee strangeee viailovemovies ilovemovies
Ejwa
    
On the Road (France - UK - USA - Brazil, 2012)
Reposted fromilovemovies ilovemovies
Ejwa
5870 a632 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaatranta atranta
Ejwa
Reposted fromilovemovies ilovemovies viadaligirl daligirl
Ejwa
6380 b966
Reposted frommartynkowa martynkowa viadaligirl daligirl
8433 58c6
Reposted fromkattrina kattrina viadaligirl daligirl
8433 58c6
Reposted fromkattrina kattrina viadaligirl daligirl
Ejwa
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Witkacy, "622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta"
Reposted fromsarson sarson viadaligirl daligirl
0255 5d4c 500
Reposted fromerial erial
0029 6b85 500
Reposted fromerial erial
4183 5354 500

laclefdescoeurs:

Under the moonbeams, Knostrop Hall, John Atkinson Grimshaw

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl